Grill Pan

Rp 799.000
2 Reviews

Diameter 34 cm

Super 3 in 1
*Shabu-Shabu
*Yakiniku
*Sukiyaki